Det finns en bärgrupp på facebook där jag är med och då och då kommer just den här frågan upp och då jag både tycker att det verkar extremt farligt och olämpligt så behöver ju inte det betyda att det är olagligt så då jag inte hittade svaret vid googlesökningar så jag vände mig till trafikpolisen på Södermalm i Stockholm och ställde lite frågor. Vad säger lagen egentligen.

25042017-IMG_6504.jpg

Skjutsa barn i bärsele då man cyklar

I trafikförordningens 6 kap. 3 § finns bestämmelser för skjutsning på cykel eller moped:

3 § På en cykel eller en moped får inte samtidigt färdas flera personer än
cykeln eller mopeden är byggd för.
När en cykel eller moped klass II har lämpliga säten och effektivt skydd mot
hjulekrarna får dock på fordonet färdas ytterligare
1. ett barn under tio år, om den som styr fordonet har fyllt femton år, eller
2. två barn under sex år, om den som styr fordonet har fyllt arton år.

25042017-IMG_6508.jpg

Kärnan i texten är ”lämpliga säten”

Texten tar upp ”lämpliga säten”. Det finns inga förarbeten till förordningar så det kanske blir svårt att se ordagrant vad regeringen menat med lämpliga säten men om man läser mellan raderna och försöker förstå syftet med lagtexten så är det att skydda i övrigt oskyddade medpassagerare på cyklar, vilket alltså innebär att även om inte bärselar ordagrant tas upp i lagtexten, så ligger det i sakens natur att ett barn som färdas i bärsele är oskyddat, vilket alltså då strider mot 6:3 § TrafF

Att fästa ett barn vid sig själv och inte i ett lämpligt säte anses inte lämpligt om man skulle ramla. Man kan hamna ovanpå barnet eller rulla runt med barnet fäst på sig. Lagen är i mycket en tolkningsfråga och man säger att en lag inte är fastställd för varje enskilt tillfälle förrän det är prövat i domstol och juridiskt lärda har tagit ställning till det så man fått ett prejudikat

Cyklar man med barnet i bärsele och blir stoppad av polis så kommer polismannen med största sannolikhet vilja skriva en ordningsbot med stöd av 6 kap. 3 § trafikförordningen.

Godkänner man inte detta så kan det komma att hamna i domstol. Sedan är det ju såklart lag på hjälm på barn och det kan kanske anses vara svårt att hitta en hjälm som passar ett barn som är mindre än de nio månader gammal som man rekommenderar att barn är då man börjar använda cykelsäte för barn.

25042017-IMG_6538.jpg

Lag på hjälm på barn under 15 år. 

I Trafikförordningens 6 kap 4 a § står det att den som är under femton år och färdas med en tvåhjulig cykel skall använda cykelhjälm eller annat lämpligt huvudskydd.

Det en den tänker här är att det står tvåhjulig cykel så det har varit funderingar kring om man behöver använda hjälm på sina barn om man använder en cykelkärra.

Här har jag hittat tolkningar som säger att eftersom en cykelkärra är en påhängsanordning på en cykel (vanligtvis tvåhjulig) så ska den anses bli en del av cykeln och därmed ska barnet ha hjälm enligt 6kap 4a§ men finns inget lagstöd för detta.

Men använder man här samma tolkning av förordningen som innan så är ju syftet med lagen att skydda i övrigt oskyddade medpassagerare.

 

 

Annonser